Henriëtte van den Brand
 • 

Veelgestelde vragen

InSpirance
 
veelgestelde vragen
6 Meest gestelde vragen
Voor wie is Spirance?
Spirance is voor iedereen die een mooi, persoonlijk en inhoudelijk afscheid wil.
  • Als u ondersteuning zoekt voor het uitdragen van uw persoonlijke levensbeschouwing.
  • Wanneer u zich niet - of niet meer - met een kerkelijke gemeenschap verbonden voelt.
  • Als sprake is van verschillende levensbeschouwingen binnen de kring van nabestaanden.
  • Als het warm en bijzonder mag zijn.
Hoe kom ik met Spirance in contact?
U kunt op verschillende manieren in contact met mij komen.
  • U kunt mij bellen wanneer een van uw naasten is overleden of zal gaan overlijden. In een kort telefonisch gesprek kunnen we alvast een inschatting maken van de gewenste duur van het afscheid. Dat kan van belang zijn in verband met de tijd die moet worden vastgelegd bij een uitvaartcentrum of crematorium.
  • U kunt uw uitvaartverzorger vragen om contact met mij op te nemen. Ik zal u terugbellen om een afspraak te maken.
  • Uw uitvaartverzorger stelt u voor om een ritueelbegeleider in te schakelen en neemt contact met mij op.
  • U kunt mij op een ander moment benaderen wanneer u bijvoorbeeld uw wensen wilt bespreken met betrekking tot uw eigen afscheid.
In welke regio is Spirance werkzaam?
Voor het verzorgen van afscheidsceremonies hanteer ik een ruim werkgebied binnen een straal van ongeveer 100 kilometer rond Son en Breugel, Noord-Brabant.
Waar kan het afscheid gehouden worden als je niet kiest voor crematie?
In principe is elke locatie mogelijk. Er zijn uitvaartondernemingen en begraafplaatsen die beschikken over een eigen uitvaartcentrum. Ook is de aula van een crematorium beschikbaar voor begrafenissen. Het komt ook voor dat een afscheidsviering plaatsvindt in de open lucht, een horecagelegenheid, een clubgebouw of op een privé-adres.
Wat is het verschil tussen een uitvaartbegeleider en een ritueelbegeleider?
De term uitvaartbegeleider heeft meerdere betekenissen en wordt meestal gebruikt als synoniem voor uitvaartverzorger. Deze komt als eerste bij u thuis en verzorgt voornamelijk de meer organisatorische zaken die van belang zijn rondom een overlijden. Zo regelt hij of zij dat de overledene wordt verzorgd en opgebaard en bespreekt met de nabestaanden de keuze van bijvoorbeeld de rouwkaarten en de kist. Ook is deze tijdens een afscheidsdienst aanwezig om te zorgen voor een goed organisatorisch verloop van de viering.
In de praktijk heeft elke uitvaartorganisatie een eigen voorkeur voor de benaming van dit vak. Zo spreekt Dela over uitvaartbegeleider wanneer men ritueelbegeleiders en andere voorgangers van de afscheidsplechtigheid bedoelt.
Als ritueelbegeleider verzorg ik in nauwe samenspraak met de nabestaanden de inhoud van de afscheidsviering. In de regel ga ik ook voor tijdens deze plechtigheid en draag ik zorg voor emotionele begeleiding van de nabestaanden.

U kunt bij mij terecht voor onafhankelijke voorlichting over persoonlijk afscheid nemen. In een informatief en inhoudelijk gesprek kan ik u wijzen op de diverse mogelijkheden die aansluiten bij uw wensen.
Wordt een ritueelbegeleider vergoed door mijn verzekering?
In veel gevallen wel. Dat is afhankelijk van uw verzekering en van uw wensen. U kunt dit overleggen met uw uitvaartverzorger of uw verzekeraar.