Henriëtte van den Brand
  Kinderen en verlies
InSpirance
Kind en rouw
Kinderen hebben zo hun eigen manier om met het verlies om te gaan. Niet altijd laten zij de buitenwereld weten wat er in hen omgaat of reageren zij op een manier die door volwassenen wordt verstaan.
En soms weten ze met hun kijk op de situatie op ontroerende wijze de spanning te breken. De manier waarop zij bij een overlijden worden begeleid kan bepalend zijn voor de rest van hun leven.
Daarom is het belangrijk hen - waar mogelijk - bij het afscheid te betrekken. Kinderen die bij het overlijden zijn betrokken én hun ouders kunnen rekenen op mijn speciale aandacht.
"Heeft oma in de hemel ook kleren aan?"
vlinder
Als je je kind verliest
Afscheid te moeten nemen van je kind is een van de meest dramatische en ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan overkomen. Het druist in tegen alle verwachtingen en gevoelens. Het roept heftige emoties en niet te beantwoorden vragen op. Hier wordt het onmogelijke van je gevraagd. Hoe kun je nu het meest dierbare in je leven loslaten? Waarom? Kunnen we dit hanteren? Hoe moeten we nu verder?
Zeker bij het overlijden van een kind is het belangrijk om zo goed mogelijk afscheid te nemen. Ook al is het nog zo moeilijk. In een liefdevolle sfeer je kind voor de laatste keer koesteren, het omhullen met de laatste knuffeltjes, kusjes, groetjes en gebaren....
Ik kan u hierbij ondersteunen en begeleiden.