Henriëtte van den Brand
  Mogelijkheden
InSpirance
 
Braziliaanse varen
Afscheidsvieringen
Voor alle mogelijke afscheidsvieringen kunt u een beroep doen op Spirance.
U kunt denken aan:
 • Afscheidsvieringen bij begrafenis of crematie.
 • Avondwaken.
 • Een plechtigheid bij het plaatsen van een grafmonument.
 • Een ceremonie bij het verstrooien of bijzetten van de as.
 • Een herdenking op de sterfdag van uw geliefde.
 • Een rituele viering wanneer iemand lange tijd wordt vermist.
  Voor achterblijvenden bij een vermissing kan een herdenking helpend zijn om de eigen levensdraad weer op te pakken.
De dienstverlening kan variëren van een enkel adviserend consult tot en met de volledige uitvoering van een viering.

Ook kunt u bij mij terecht voor
 • De tekst voor een gedachtenisprentje.
 • Het bespreken van uw wensen met betrekking tot uw eigen afscheid.
 • Het verzorgen van een lezing of presentatie.
 • Nazorg en advies voor rouwbegeleiding.

Spirance op het werk
Wanneer een geliefde collega door overlijden wegvalt uit uw organisatie dan heeft dat pijnlijke gevolgen voor de sfeer op de werkvloer. Het bureau blijft leeg en men heeft grote moeite hier mee om te gaan. Meestal is het niet mogelijk dat alle collega´s de uitvaart bij kunnen wonen.

Het is mogelijk om bijvoorbeeld tijdens een verlengde pauze of aansluitend aan de werktijd een herdenking te houden op het werk. Zo wordt het verlies gedeeld en bespreekbaar. Voor een opvolger van de overleden collega zal het waarschijnlijk minder moeilijk zijn om zijn/haar plaats in te nemen.

Voorlichting
De dood is de enige zekerheid in ons bestaan. Terwijl aan de voorbereidingen voor een geboorte of huwelijk zeer veel aandacht wordt besteed, wordt vaak de gedachte aan het eigen levenseinde vooruit geschoven. Gelukkig komt daar de laatste jaren verandering in. Want is van alle belangrijke keerpunten in het leven de dood niet het meest ultieme?

Nadenken over de dood is bezig zijn met het leven. Door hierbij stil te staan ontwikkel je een andere kijk op verlies, sterfelijkheid en dood. Onderdeel van dit proces is de oriŽntatie op het eigen afscheid. Hoe zou dit er uit kunnen zien?
Het geeft vaak verdieping aan uw leven en rust aan uzelf en uw toekomstige nabestaanden als u hierover heldere gedachten en wensen geformuleerd heeft.

Voor voorlichting en begeleiding, zowel privé als in groepsverband kunt u bij Spirance terecht. Speciaal hiervoor is het boekje "Zo zou ik het willen" ontwikkeld. Hierin kunt u uw inhoudelijke en materiële wensen rondom uw overlijden kenbaar maken.