Henriëtte van den Brand
 • 

Over Spirance

InSpirance
Spirance
over Spirance
Het beeld:
Een intense ontmoeting van mens tot mens beïnvloedt je leven. Of het nu gaat om aandacht, warmte, ondersteuning, inspiratie, inzicht of een spiegel die je krijgt voorgehouden: hierna zal je leven er voorgoed anders uit zien.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

De Steen Bram Vermeulen.

Dit is wat de dubbele spiraal van het logo, afkomstig van de Maori, zeggen wil. De band van liefde en vriendschap gaat nooit verloren. Ook al ga je uit elkaar, de verbondenheid blijft!
Het betekent eeuwigheid.
En: met vereende kracht sta je samen sterk!

Het is een bewegend symbool.
Wanneer je geconfronteerd wordt met het verlies van een geliefde persoon, dan staat je leven stil. Het heden is een definitieve en confronterende breuk met het verleden. Hoe je nu verder moet? De toekomst is een groot gapend gat. Door werkelijk goed afscheid te nemen kun je weer wat grip krijgen op de realiteit. Het vormt de eerste aanzet tot acceptatie en verwerken. Wanneer je hier op een goede manier uiting aan geeft kun je aan het afscheid steeds opnieuw kracht ontlenen om verder te gaan.

De kleuren:
In een warme oranje gloed mag je je geborgen weten en nieuwe energie opdoen.
Dit is troostend en helend.
Het purper/aubergine bergt wijsheid en spiritualiteit. Zij helpen om je situatie te overzien. Zo kunnen acceptatie en verwerking vorm krijgen.

De naam Spirance verwijst natuurlijk naar de spiraal.
Maar ook naar spiritus (Latijn) met als letterlijke betekenis adem. Van daaruit
  • Levensadem, ziel: de kern van je wezen. Onstoffelijk, maar o zo essentieel.
  • Bezieling, inspiratie en spiritualiteit: verbonden met deze kwaliteiten wil Spirance het geleefde leven als het ware herademen.
Spirance verwijst ook naar het Franse esperance en betekent HOOP. Eens zal het beter gaan. Eens zullen wij elkaar weer ontmoeten.....
"Hoop is een kwaliteit van de ziel"

Vaclav Havel