Henriëtte van den Brand
 • 

Ritueel begeleiden

InSpirance
 
boom met hart
Ontmoeting
 
Met jou zijn in het landschap
van de tijd
 
De striemende regen
van zilte tranen
 
Als de afstand zo groot is
 
De huilende wind
van gierende luchten
 
Als de adem van het spreken verwaaid
 
De warme zon
van het licht dat leven brengt
 
Als onze harten bloeien
 
Het landschap van het leven
van liefde en vriendschap
Samen lopen
Gedeelde tijd.
 
Joost Borsten
Afscheid van betekenis
Inhoud en vorm
Spirance geeft in nauwe samenwerking met u inhoud en vorm aan afscheid. Samen halen we de rode draad uit het leven van uw geliefde naar boven. Een daarbij passend symbool kan drager worden van de viering. Hiermee duiden we de betekenis van het leven van de overledene en geven we uitdrukking aan zijn/haar en uw persoonlijke levensvisie.
Gedenkwaardige beleving
We kunnen werken met diverse creatieve vormen, zoals muziek, beeld, tekst, rituelen en stilte. Uw wensen en mogelijkheden vormen het uitgangspunt. Zo maken we van het afscheid een gedenkwaardige beleving waaruit u troost en kracht kunt putten.

Over rituelen
Zeggingskracht
Vanzelfsprekend vormt het gesproken woord een belangrijk en krachtig element van een afscheidsplechtigheid. Maar een veelheid aan woorden kan slechts gedeeltelijk bevat worden door nabestaanden die door emoties zijn overmand. En juist bij het afscheid van een geliefde schieten woorden letterlijk te kort om uit te drukken wat wordt beleefd. Daarom zijn andere middelen zoals muziek en rituelen van wezenlijk belang.
Verdriet kit al mijn krachten samen,
Zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie
Een ondoordringbaar star mysterie,
O sla de rots, opdat ik ween.
M. Vasalis
Vat krijgen op emoties
Een ritueel is niet meer en niet minder dan een betekenisvolle handeling. In de dagen rondom het sterven is eigenlijk alles een ritueel. Van het sluiten van de ogen, de laatste verzorging en het uitzoeken van de rouwkaart tot en met het kopje koffie na afloop van de plechtigheid. Rituelen bieden de mogelijkheid om vat te krijgen op de gordiaanse knoop van emoties, om uit te drukken wat onuitspreekbaar is en om deelgenoot te zijn van het gebeuren.
Iets doen
Bij het laatste afscheid voelen nabestaanden zich vaak niet in staat om een woord te spreken maar "wij willen wel iets doen" is een veelgehoorde uitspraak. We zoeken naar een mooi en passend gebaar. De kracht schuilt in de eenvoud en de herkenning. Betrokken zijn bij een ritueel, actief of passief, schenkt voldoening en heeft een helende uitwerking.

De ritueelbegeleider
U kunt een ritueelbegeleider inschakelen wanneer U wordt geconfronteerd met een (naderend) overlijden.
Als ritueelbegeleider draagt Henriëtte van den Brand professionele zorg voor de inhoud, regie en presentatie van de afscheidsceremonie. U mag rekenen op persoonlijke aandacht en begeleiding voor u en uw emotionele situatie.